Aanbod van Ingenieurbureau Texel

Een ingenieurbureau op Texel biedt voor de deelnemers van Texelse bouwprojecten grote voordelen: er kan snel overlegd en gehandeld worden.

Onze werkzaamheden zijn breed. Vanaf de ontwerpfase, waarin door ons adviezen gegeven kunnen worden over de toe te passen constructie, tot aan volledig uitgewerkte beton-, hout- en staalberekeningen en tekeningen. Ook werkplaatstekeningen van staalconstructies en uitwerkingen van prefab betonconstructie. Bovendien kan ik ook advies geven over metselwerk, zoals het aangeven van dilataties en knipvoegen.

Prijstechnisch is ons bureau aantrekkelijk voor alle uit te voer bouwprojecten.

Overleg tussen ons bureau en de deelnemers aan een bouwproject kan snel. Eventuele problemen in ontwerp- en bouwfase van een project kunnen op korte termijn en efficiënt worden opgelost omdat mijn bureau op Texel gevestigd is.

Voordelen van het inschakelen van IBT zijn: prijstechnisch voordeel door directe beschikbaarheid op Texel, geen overheadkosten, flexibel qua tijd.

Hoe gaat IBTexel te werk?

Het rekenwerk kan bestaan uit een volledige gewichtsberekening van een gebouw of woning tot en met de detailberekeningen van betonvloeren en balken uitgevoerd in beton, hout of staal.

Het tekenwerk begint bij de ontwerpfase in nauw overleg met de architect en de opdrachtgever waardoor na de do-fase (definitief ontwerp) de bestektekeningen zo compleet mogelijk kunnen worden gemaakt.

In de werkfase worden de detailtekeningen gemaakt. Deze bestaan uit plattegronden van de verschillende niveaus van het bouwproject en de verschillende constructiedelen, zoals balken en kolommen. Van al deze onderdelen worden zowel kisttekeningen als wapeningstekeningen gemaakt.

Het berekenen en tekenen van prefab betonconstructies, zoals breedplaten, lateien, balken en gevelelementen kunnen door mij bewerkstelligd worden.

Staalconstructies worden overzichtelijk en gedetailleerd getekend. Uitgewerkte staalconstructietekeningen voor de constructiewerkplaats zijn zonder meer ook mogelijk.

Adres

Ingenieurbureau Texel

Ruijslaan 2

1796 AD De Koog

Nieuws

CPO Nesland blok B in Den Burg is van start gegaan.

IBTexel nu ook